Hvilke advokat-tjenester kan vi bistå med?

Advokat Vahid Ala’i gir deg advokatbistand innenfor strafferettarv og familierett, barnefordeling, barnevern, uføretrygd, tvist om kjøp og salg og arbeidsrett
Ala’i vil være din støttespiller og rådgiver når det gjelder juridiske spørsmål.

Advokat arbeidsrett

Advokat Ala’i bistår arbeidstakere, foreninger og organisasjoner ved forhandlinger, rådgivning og tvisteløsning. De fleste saker løses utenom bruk av rettsapparatet, men vi prosederer også jevnlig for domstolene, enten som advokat eller bistandsadvokat.

Familieadvokat

Kontoret har også høy kompetanse innenfor familie, arv- og skifterett. Som familieadvokat får du hjelp når det gjelder fordeling av det økonomiske oppgjør i forbindelse med arv, separasjon og skilsmisse. Men vi hjelper deg også gjerne før dette oppstår. Kontakt oss gjerne for å få utarbeidet en avtale mellom ektefeller / samboere.

Straffesaker

Ala’i har også bred erfaring når det gjelder straffesaker.

Har du spørsmål om fri rettshjelp? Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om dette.

Vi legger vekt på hurtig svar, god service og høy faglig kvalitet på de tjenester vi tilbyr. Våre tjenester skal også ha en rimelig pris. Ingen oppdrag er for stort eller for lite. Hos oss skal du føle deg trygg på at du blir ivaretatt på beste måte.

Kontakt oss i dag. Vi står klare til å hjelpe deg. Vi har kontor i CJ Hambros plass 2b i Oslo. Ta kontakt med oss på telefon, så hjelper vi deg videre. Ring oss for å få en avtale, og kom deretter innom kontoret vårt.

Epost: kontor@advokatalai.com

Telefon: 926 02 187
Adresse:
v/ Saeme
CJ Hambros plass 2B
0130 Oslo

Postadresse
Boks 6822 St. Olavs plass, 0130 OSLO

>> Facebook
>> LinkedIn

Tips: Syns du at jurister bruker et vanskelig språk? Her har du en ordliste som forklarer de mest brukte juridiske uttrykkene. 

Les mer om advokat Ala’i i media

Informasjon på persisk eller farsi