دفتر وکالت

دفتر وکالت
وحید علایی
وکیل فارسی زبان و همکاران نروژی

ارایه کلیه خدمات و مشاوره در دعاوی حقوقی شامل جزایی ، مدنی، امور خانوادگی

جهت مشاوره لطفا از قبل وقت بگیرید.
تلفن (+47) 22426232
موبایل (+47) 92602187
آدرس ما
Grensen 15, 4.etg


kontor@advokatalai.com